Wspierać każdy może...

Strona, która zachęca do wspierania organizacji!

SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 15 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO

STOWARZYSZENIE
SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 15 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO

SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 15 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: GRUNWALDZKA 154
60-313 POZNAŃ woj. WIELKOPOLSKIE
NIP: 7791635476
REGON: 63089769500000
Wpis do KRS: 2001-11-21
Więcej informacji: SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 15 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !