Wspierać każdy może...

Strona, która zachęca do wspierania organizacji!

STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ I PALIATYWNEJ IM. ŚW. JANA PAWŁA II W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

STOWARZYSZENIE
STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ I PALIATYWNEJ IM. ŚW. JANA PAWŁA II W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ I PALIATYWNEJ IM. ŚW. JANA PAWŁA II W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: MARKOWEJ 4
41-709 RUDA ŚLĄSKA woj. ŚLĄSKIE
NIP: 6412186767
REGON: 27669010800000
Wpis do KRS: 2001-05-31
Więcej informacji: STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ I PALIATYWNEJ IM. ŚW. JANA PAWŁA II W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !