Wspierać każdy może...

Strona, która zachęca do wspierania organizacji!

STOWARZYSZENIE OPIEKI NAD STARYM CMENTARZEM W RZESZOWIE IM.WŁODZIMIERZA KOZŁO

STOWARZYSZENIE
STOWARZYSZENIE OPIEKI NAD STARYM CMENTARZEM W RZESZOWIE IM.WŁODZIMIERZA KOZŁO

STOWARZYSZENIE OPIEKI NAD STARYM CMENTARZEM W RZESZOWIE IM.WŁODZIMIERZA KOZŁO

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: KONFEDERATÓW BARSKICH 13
35-301 RZESZÓW woj. PODKARPACKIE
NIP: 5170000645
REGON: 69157550900000
Wpis do KRS: 2002-01-11
Więcej informacji: STOWARZYSZENIE OPIEKI NAD STARYM CMENTARZEM W RZESZOWIE IM.WŁODZIMIERZA KOZŁO

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !