Wspierać każdy może...

Strona, która zachęca do wspierania organizacji!

ZRZESZENIE SPORTU I REHABILITACJI "START"

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ O ZASIĘGU OGÓLNOK
ZRZESZENIE SPORTU I REHABILITACJI "START"

ZRZESZENIE SPORTU I REHABILITACJI "START"

Typ: STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ O ZASIĘGU OGÓLNOK
WWW: WWW.START-KIELCE.COM
Adres: KOŁŁĄTAJA 4
25-715 KIELCE woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE
NIP: 6570081642
REGON: 00074486400000
Wpis do KRS: 2001-09-11
Więcej informacji: ZRZESZENIE SPORTU I REHABILITACJI "START"

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !