Wspierać każdy może...

Strona, która zachęca do wspierania organizacji!

FUNDACJA POMOCY SAMOTNYM MATKOM

FUNDACJA
FUNDACJA POMOCY SAMOTNYM MATKOM

FUNDACJA POMOCY SAMOTNYM MATKOM

Typ: FUNDACJA
Adres: JĘCZMIENNA 10
87-100 TORUŃ woj. KUJAWSKO-POMORSKIE
NIP: 8790012650
REGON: 87022228000000
Wpis do KRS: 2001-06-05
Więcej informacji: FUNDACJA POMOCY SAMOTNYM MATKOM

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !