Wspierać każdy może...

Strona, która zachęca do wspierania organizacji!

FUNDACJA DOM RODZINNEJ REHABILITACJI DZIECI Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM

FUNDACJA
FUNDACJA DOM RODZINNEJ REHABILITACJI DZIECI Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM

FUNDACJA DOM RODZINNEJ REHABILITACJI DZIECI Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM

Typ: FUNDACJA
Adres: KAROLA SZYMANOWSKIEGO 1
45-724 OPOLE woj. OPOLSKIE
NIP: 7542098217
REGON: 53087754300000
Wpis do KRS: 2001-04-12
Więcej informacji: FUNDACJA DOM RODZINNEJ REHABILITACJI DZIECI Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !