Wspierać każdy może...

Strona, która zachęca do wspierania organizacji!

SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 50 W STARACHOWICACH.

STOWARZYSZENIE
SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 50 W STARACHOWICACH.

SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 50 W STARACHOWICACH.

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: UL. IŁŻECKA 39
27-200 STARACHOWICE woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE
NIP: 6641937867
REGON: 29113815800000
Wpis do KRS: 2001-07-18
Więcej informacji: SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 50 W STARACHOWICACH.

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !