Wspierać każdy może...

Strona, która zachęca do wspierania organizacji!

"POLSKA FEDERACJA MISTRZÓW REIKI I METOD NATURALNEGO UZDRAWIANIA"

STOWARZYSZENIE
"POLSKA FEDERACJA MISTRZÓW REIKI I METOD NATURALNEGO UZDRAWIANIA"

"POLSKA FEDERACJA MISTRZÓW REIKI I METOD NATURALNEGO UZDRAWIANIA"

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: UL. O. JANA SIEMIŃSKIEGO 27 /24
44-100 GLIWICE woj. ŚLĄSKIE
NIP: 8862631553
REGON: 89110563100000
Wpis do KRS: 2001-11-30
Więcej informacji: "POLSKA FEDERACJA MISTRZÓW REIKI I METOD NATURALNEGO UZDRAWIANIA"

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !