Wspierać każdy może...

Strona, która zachęca do wspierania organizacji!

STOWARZYSZENIE UŻYTKOWNIKÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ "FENIKS" W KOŁOBRZEGU

STOWARZYSZENIE
STOWARZYSZENIE UŻYTKOWNIKÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ "FENIKS" W KOŁOBRZEGU

STOWARZYSZENIE UŻYTKOWNIKÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ "FENIKS" W KOŁOBRZEGU

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: WARSZAWSKA 15
78-100 KOŁOBRZEG woj. ZACHODNIOPOMORSKIE
NIP: 6711631844
REGON: 33109420000000
Wpis do KRS: 2002-04-19
Więcej informacji: STOWARZYSZENIE UŻYTKOWNIKÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ "FENIKS" W KOŁOBRZEGU

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !