Wspierać każdy może...

Strona, która zachęca do wspierania organizacji!

SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 165

STOWARZYSZENIE
SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 165

SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 165

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: NAREWSKA 13
15-840 BIAŁYSTOK woj. PODLASKIE
NIP: 5422183296
REGON: 05021202200000
Wpis do KRS: 2001-05-29
Więcej informacji: SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 165

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !