Wspierać każdy może...

Strona, która zachęca do wspierania organizacji!

"FUNDACJA IMIENIA STANISŁAWA KARŁOWSKIEGO"

FUNDACJA
"FUNDACJA IMIENIA STANISŁAWA KARŁOWSKIEGO"

"FUNDACJA IMIENIA STANISŁAWA KARŁOWSKIEGO"

Typ: FUNDACJA
Adres: 54 A
78-446 JUCHOWO woj. ZACHODNIOPOMORSKIE
NIP: 6731718086
REGON: 33128737600000
Wpis do KRS: 2001-10-09
Więcej informacji: "FUNDACJA IMIENIA STANISŁAWA KARŁOWSKIEGO"

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !