Wspierać każdy może...

Strona, która zachęca do wspierania organizacji!

FUNDACJA "NUTA NADZIEI"

FUNDACJA
FUNDACJA "NUTA NADZIEI"

FUNDACJA "NUTA NADZIEI"

Typ: FUNDACJA
Adres: 6 /1
83-230 LUCHOWO woj. POMORSKIE
REGON: 19274935800000
Wpis do KRS: 2002-05-27
Więcej informacji: FUNDACJA "NUTA NADZIEI"

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !