Wspierać każdy może...

Strona, która zachęca do wspierania organizacji!

KRAPKOWICKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE W KRAPKOWICACH

STOWARZYSZENIE
KRAPKOWICKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE W KRAPKOWICACH

KRAPKOWICKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE W KRAPKOWICACH

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: 3-GO MAJA 17
47-303 KRAPKOWICE woj. OPOLSKIE
NIP: 7551694798
REGON: 53159288300000
Wpis do KRS: 2001-12-31
Więcej informacji: KRAPKOWICKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE W KRAPKOWICACH

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !