Wspierać każdy może...

Strona, która zachęca do wspierania organizacji!

STOWARZYSZENIE ROZWOJU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZIEMI SUSKIEJ W SUSZU

STOWARZYSZENIE
STOWARZYSZENIE ROZWOJU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZIEMI SUSKIEJ W SUSZU

STOWARZYSZENIE ROZWOJU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZIEMI SUSKIEJ W SUSZU

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: UL. PIASTOWSKA 37
14-240 SUSZ woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
NIP: 7441609082
REGON: 51137247600000
Wpis do KRS: 2001-07-05
Więcej informacji: STOWARZYSZENIE ROZWOJU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZIEMI SUSKIEJ W SUSZU

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !